Áp tô mát khối MCCB

Mã sản phẩm: MCCB
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng: + -

Loại UAB:

Dòng định mức 30 ~ 100AF

Số cực: 2 - 4 cực

Dòng cắt: 5-30kA tại AC380/415
Kích thước: 75(W) x 130 (H) x (60) D, 3 cực

Loại UCB:

Dòng định mức 50 ~ 1600AF

Dòng cắt: 18 – 130kA tại AC 380/415V 
Số cực: 2 – 4 cực
Cơ chế cố định hoặc điều chỉnh cắt nhiệt lên đến 800 AF
Cơ chế điều chỉnh cắt điện tử cho 1000 – 1600 AF
Tiêu chuẩn IEC 60947 – 2

Loại UPB:

Dòng định mức 125 ~ 630AF

Dòng cắt: 85 – 150kA tại AC 380/415V 
Số cực: 3 – 4 cực
Ics = 100% Icu
Cơ chế cố định hoặc điều chỉnh cắt nhiệt lên đến 250 AF
Cơ chế điều chỉnh cắt điện tử cho 400 – 630 A

 

 

 

 

 

 

 

 

HG-SERIES:

Dòng định mức: 30 - 800 AF, 10 Frames

Kích thước và phụ tùng được tiêu chuẩn hóa tương thích với MCCB và ELCB

Chiều cao được tiêu chuẩn hóa: 30 - 250 AF (68 mm), 400 - 800 AF (110 mm)