Áp tô mát tép MCB

Mã sản phẩm: MCB
Tình trạng: Còn hàng
Số lượng: + -

MCB:

Cực: 1, 2, 3, 1P+N, 3P+N

HiBD63-N 6kA        1~63A

HiBD63H   10kA      1~63A

HiBD125             10kA      63~125A

Tiêu chuẩn:        IEC 60989-2

 

RCCB:

HiRC 1P+N, 3P+N, 16 ~ 63A (10-500mA)

HiRO40               1P+N, 1 ~ 40A  (10-500mA)